• دانلود کتاب آموزش ضروریات یک مدیر The Essential Manager’s
 • دانلود کتاب چگونه مشاور خود را انتخاب کنیم ؟
 • دانلود کتاب راهنمای زنان برای سرمایه گذاری موفق: دستیابی به
 • دانلود کتاب مدیریت زنجیره تامین با استفاده از داده های تصادفی
 • دانلود کتاب آموزش مدیریت حادثه برای عملیات
 • دانلود کتاب مدیریت جهانی مبانی انسانی
 • دانلود کتاب آموزش نحوه مدیریت نمونه کار پروژه ها
 • دانلود کتاب آموزش مدیریت پروژه با کامپاتیا پلاس
 • دانلود کتاب تحقیقات آموزشی: کمی، کیفی، و رویکردهای مختلف
 • دانلود کتاب اخلاق کسب و کار: تصمیم گیری برای تمامیت شخصی و
 • دانلود کتاب مبانی پژوهش، طراحی تحلیل اطلاعات در شش مرحله
 • دانلود کتاب عملیات و مدیریت زنجیره تامین
 • دانلود کتاب راهکار مشتری محور، تبدیل بینش مشتری به محصول موفق
 • دانلود کتاب مدیریت عملیات
 • دانلود کتاب کسب و کار بین الملل
 • دانلود کتاب مدیریت بازاریابی جهانی ویرایش هفتم
 • دانلود کتاب مدیریت در دنیای معاصر
 • دانلود کتاب برگه ای برای رفتار سازمانی، روش حل مساله به روش عملی
 • ساخت و اجرای استراتژی
 • دانلود کتاب رفتار و مدیریت انسانی
 • دانلود کتاب اصول مدیریت منابع انسانی
 • دانلود کتاب مهارت های مدیریت
 • دانلود کتاب کسب و کار تکنولوژی محور
 • دانلود کتاب مدیریت عملیات در زنجیره تامین