• دانلود کتاب مدیریت جهانی مبانی انسانی
 • دانلود کتاب آموزش نحوه مدیریت نمونه کار پروژه ها
 • دانلود کتاب آموزش مدیریت پروژه با کامپاتیا پلاس
 • دانلود کتاب تحقیقات آموزشی: کمی، کیفی، و رویکردهای مختلف
 • دانلود کتاب اخلاق کسب و کار: تصمیم گیری برای تمامیت شخصی و
 • دانلود کتاب مبانی پژوهش، طراحی تحلیل اطلاعات در شش مرحله
 • دانلود کتاب عملیات و مدیریت زنجیره تامین
 • دانلود کتاب راهکار مشتری محور، تبدیل بینش مشتری به محصول موفق
 • دانلود کتاب مدیریت عملیات
 • دانلود کتاب کسب و کار بین الملل
 • دانلود کتاب مدیریت بازاریابی جهانی ویرایش هفتم
 • دانلود کتاب مدیریت در دنیای معاصر
 • دانلود کتاب برگه ای برای رفتار سازمانی، روش حل مساله به روش عملی
 • ساخت و اجرای استراتژی
 • دانلود کتاب رفتار و مدیریت انسانی
 • دانلود کتاب اصول مدیریت منابع انسانی
 • دانلود کتاب مهارت های مدیریت
 • دانلود کتاب کسب و کار تکنولوژی محور
 • دانلود کتاب مدیریت عملیات در زنجیره تامین
 • دانلود کتاب آموزش طرح ریزی و کنترل با مایکروسافت پروجکت 2013 و
 • دانلود کتاب آموزش تئوری مدیریت استراتژیک
 • دانلود کتاب تحرک سازمانی با نرم افزار مدیریت
 • دانلود کتب مقدمه ای بر مدیریت
 • دانلود کتاب مدیریت ویرایش جهانی