• دانلود کتاب آموزش طرح ریزی و کنترل با مایکروسافت پروجکت 2013 و
 • دانلود کتاب آموزش تئوری مدیریت استراتژیک
 • دانلود کتاب تحرک سازمانی با نرم افزار مدیریت
 • دانلود کتب مقدمه ای بر مدیریت
 • دانلود کتاب مدیریت ویرایش جهانی
 • دانلود کتاب مقدمه ای برای مدیریت
 • دانلود کتاب خودآموز برنامه مدیریت منابع انسانی SAP در 24 ساعت
 • دانلود کتاب مدیریت استراتژیک: ایجاد مزایای رقابتی
 • دانلود کتاب مدیریت استراتژیک و مفاهیم مزیت رقابتی
 • دانلود کتاب روش تحقیق و پژوهش برای دانشجویان رشته تجارت
 • دانلود کتاب استراتژی رقابتی مدرن
 • دانلود کتاب روش تحقیقات رفتاری
 • دانلود کتاب روش های تحقیق در کسب و کار
 • دانلود کتاب مدیریت مالی برای تصمیم گیرندگان
 • دانلود کتاب عیب یابی در تیم: بهره وری بهتر از طریق همکاری
 • دانلود کتاب مدل سازی کسب و کار واقع گرایانه
 • دانلود کتاب متدهای پژوهش در شرکت
 • دانلود کتاب استانداردهای اجایل در عمل - چگونه عملکرد اجایل را
 • دانلود کتاب مدیریت داده ها برای محققان
 • دانلود کتاب تحلیل مشتریان
 • دانلود کتاب چشم اندازی بر مزایای ریسک پذیری در تعامل اولیه با
 • دانلود کتاب الزامات حل مناقشه در محل کار